Ubranie ochronne

Bezpieczeństwo w miejscu zatrudnienia, szczególnie w warunkach niebezpiecznych jest kwestią ważną zarówno dla właściciela firmy, jak i zatrudnionego. Zatrudnieni w zakładach pracy posiadają rzecz jasna obowiązkowe ubezpieczenie od skutków groźnych wypadków.

Odzież BHP

Autor: ZoofyTheJi
Źródło: http://www.sxc.hu
Wiele pieniędzy inwestuje się przede wszystkim w elementy zapobiegające takim incydentom – w odzież ochronna BHP i właściwie częste i szczegółowe warsztaty dotyczące unikania zagrożeń. Statystyki wskazują bowiem, że większa część incydentów w trakcie pracy jest spowodowana niedostosowaniem się do reguł BHP, bądź zwykłą nieuwagą czy błędem pracownika. Incydenty spowodowane niezapewnieniem właściwych warunków pracy czy ubrania ochronnego są już bardzo rzadkim zjawiskiem.

Praca w warunkach ciężkich
Wiele zawodów jest niezbyt popularnych z uwagi na warunki pracy, co prawda taka praca jest odpowiednio wysoko płatna, jednak wciąż niewiele osób decyduje się na pracę w hucie czy kopalni. W takich warunkach wysokiej jakości odzież (zobacz duża odzież męska) robocza jest zasadniczym elementem dla utrzymania odpowiednio wysokiego stopnia zabezpieczenia. Jest to szczególnie potrzebne na stanowiskach przy dużych temperaturach, gdzie przydają się dobre buty ochronne czy profesjonalne rękawice termoodporne. Zatrudnieni w tego rodzaju niebezpiecznych zakładach pracy są również poddawani dokładnym szkoleniom, zanim są uprawieni do samodzielnej pracy na takim stanowisku. W taki sposób pracodawcy zmniejszają niebezpieczeństwo wypadku wywołanego błędem. zatrudnionego

Odzież pracownicza
Producenci ubrań pracowniczych dodają sporo usprawnień do swoich produktów w celu poprawy bezpieczeństwa osób je stosujących. W obowiu roboczym będą to na przykład specjalne usztywnienia czy stalowe elementy przyjmujące na siebie siłę uderzenia. Spodnie robocze mają odblaskowe wstawki, żeby były widoczne w niezbyt mocnym oświetleniu z dużej odległości, specjalnie profilowane rękawy w celu poprawienia bezpieczeństwa pracy z elementami w ruchu i inne usprawnienia. Wszystkie elementy odzieży roboczej muszą przejść stosowne testy wytrzymałościowe i dostać niezbędne atesty, zanim zostaną wprowadzone do obrotu. Daje to pewność, że wyroby te sprawdzą się w sytuacjach do których zostały stworzone.